รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
1 หมู่ 5   ตำบลดอนไฟ  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150
เบอร์โทรศัพท์ 054828121 เบอร์แฟกส์ 054226038
Email : mtsschool2556@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :