ติดต่อเรา
โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
1 หมู่ 5   ตำบลดอนไฟ  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150
เบอร์โทรศัพท์ 054828121 เบอร์โทรสาร 054226038
Email : mtsschool2556@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100002687695698


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :