ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชากัญชงในสถานศึกษา (อ่าน 236) 03 ส.ค. 65
สวธ. ประกาศรับสมัครบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (อ่าน 39) 07 ก.ค. 65
ขอเชิญร่วมการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 รูปแบบออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตรหลังการอบรม โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. (อ่าน 32) 07 ก.ค. 65
สพฐ.จัดประกวดคลิปสั้น และคลิป Tik Tok หัวข้อ “ด้านความปลอดภัย” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ส่งผลงาน 4 – 18 กรกฎาคม 2565 (อ่าน 35) 07 ก.ค. 65
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ศธ. เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดหรือในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 33) 07 ก.ค. 65
เชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมแข่งขันฯ มีเงินรางวัล งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์65 ราชภัฏลำปาง (อ่าน 33) 07 ก.ค. 65
เชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมแข่งขันฯ มีเงินรางวัล งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ (อ่าน 36) 07 ก.ค. 65
ขอแสดงความยินดี ศิษย์เก่าแม่ทะประชาสามัคคีกับรางวัลระดับประเทศ (อ่าน 72) 22 มี.ค. 64