กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางชุติมน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายกิติชัย สุนะเสน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2