ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมประชุม
ชื่ออาจารย์ : นางเกสร ศรีสวย(คอมพิวเตอร์)
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2564,13:53  อ่าน 266 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ
ชื่ออาจารย์ : นางเกสร ศรีสวย(คอมพิวเตอร์)
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2564,13:39  อ่าน 269 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครู​ผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
ชื่ออาจารย์ : นางเกสร ศรีสวย(คอมพิวเตอร์)
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2564,13:38  อ่าน 265 ครั้ง
รายละเอียด..